Epigramma 2.

Ficere receg a kacagˇ vacokon,
receg§ ficeg a vacogˇ kacaton.