"Tarkaságok ezek a könyvek, akár a borítók, és átszövi mindegyiket a leleményes humor. Jók a történetek, barátainkká válnak a derekas illetők, szurkolunk a gonoszak ellen - s nekem nem szabad ismertetnem a regény-forma elbeszélésfüzér egyetlen csattanóját sem. Van ilyen, sok!"

Tandori Dezső  "A Pamuhihőke és Sámsemék remek könyv. Érdekes. Csodálatos. Lenyűgöző. De miért ne lehetne emellett valami más is? Nem nagyon, csak egy kicsit. Mint amilyen különbség van a Hamupipőke és a Pamuhihőke között."

Szegő András  


Az író humorral és bölcsességgel átszőtt meséi élvezetesek, mulatságosak, izgalmasak, alkalmasak arra, hogy felébresszék a gyerekek kíváncsiságát és fejlesszék intellektusát, vagyis maradéktalanul megfelelnek a "jó mese" kritériumainak.

Boldizsár Ildikó  

Öné lett rajz Könyvek Mesék Abszurdok Feldolgozások Ezt írták Galéria
Abszurdok
E helyen TiSza Party Dömödér összegyűjtött műveivel ismerkedhet meg a kedves olvasó.

TiSza Party Dömödér születésének körülményeiről nem sokat tudunk, de ismereteink szerint abban az időben még egészen kis fiúcska volt. Ebből az alkotásra alkalmatlan állapotból küzdötte fel magát egyre magasabbra a felnőttkorhoz vezető rögös úton, egészen korán bekövetkezett halálig. Hogy ez pontosan mikor volt, azt sajnos nem tudjuk, de nem is érdekel minket, hiszen úgyis csak a halott író halhatatlan. Másképp fogalmazva csak a halott író nagy író. A nagysággal ez mindig így van, kivéve a nagykeblű hölgyek kebleinek esetét, melyek dolgában viszont éppen fordított a helyzet.

TiSza Party Dömödér életművének kutatói egybehangzóan állítják, hogy élete sokkal hosszabb is lehetett volna, ha nem hal meg olyan fiatalon. Rövid életéről és munkásságáról sajnos egyetlen fellelhető dokumentum sem maradt a levéltárak és könyvtárak sokaságában, ezért számról-számra terjedő hagyomány útján fennmaradt műveit saját emlékezetemre hagyatkozva voltam kénytelen lejegyezni. Magasztos tettem nemes példájával arra kívánom buzdítani az eljövendő korok ifjú nemzedékét, hogy magasztos tetteik nemes példájával buzdítsák az eljövendő korok ifjú nemzedékét.

TiSza Party Dömödér rövid életének tevékeny időszaka alatt az irodalom több területén is maradandót alkotott. Elsőként műfajteremtő hiánypótló tanulmányait kell megemlíteni. Ezek a több tudományágat is mellőző értekezések az alapos gondosság hiányát eszközül választva a közérthetőség hiábavalóságának leküzdésével fogalmazzák meg az élet nagy kérdéseire adott válaszokat. TiSza Party Dömödér egyéb írásaira is jellemző, hogy az értelmi fölöslegesség lecsupaszított álarcába burkolózó váratlan mélységek fátylán keresztül kibontakozni látszó mindenség lényegét ragadják meg, s az így létrejövő felfokozott hatások eklektikus részeként mintegy magukba olvasztják az olvasót.

Reménytelen feladatra vállalkozna az, aki TiSza Party Dömödér műveit saját szavaival szeretné lefesteni. Szerencsére erre most nincs is szükség. Fáradhatatlan és szorgos gyűjtőmunkám eredményeképpen ugyanis módomban áll az eredeti, csorbítatlan szövegek közzétételével megismertetni a kedves olvasót e kiváló férfiú irodalmi tevékenységének színe-javával.

TiSza Party Dömödér kiadott műveit Az állat én vagyok! és az Abszurdánia című könyvei tartalmazzák, kiadatlan alkotásai viszont csak itt olvashatók.
Gyerünk tovább, engem ez érdekel!
(Figyelem! Ez a link KacorKirály Szent Éjéhez vezet! Csak saját felelősségre látogatható!)