"Tarkaságok ezek a könyvek, akár a borítók, és átszövi mindegyiket a leleményes humor. Jók a történetek, barátainkká válnak a derekas illetők, szurkolunk a gonoszak ellen - s nekem nem szabad ismertetnem a regény-forma elbeszélésfüzér egyetlen csattanóját sem. Van ilyen, sok!"

Tandori Dezső  "A Pamuhihőke és Sámsemék remek könyv. Érdekes. Csodálatos. Lenyűgöző. De miért ne lehetne emellett valami más is? Nem nagyon, csak egy kicsit. Mint amilyen különbség van a Hamupipőke és a Pamuhihőke között."

Szegő András  


Az író humorral és bölcsességgel átszőtt meséi élvezetesek, mulatságosak, izgalmasak, alkalmasak arra, hogy felébresszék a gyerekek kíváncsiságát és fejlesszék intellektusát, vagyis maradéktalanul megfelelnek a "jó mese" kritériumainak.

Boldizsár Ildikó  

Öné lett rajz Könyvek Mesék Abszurdok Feldolgozások Ezt írták Galéria
Megjelent az

Abszurdánia


című e-könyvbenA függönyök tündöklése és bukésaA függönyök már az év első napján megjelentek az országban, de közel két hónapig nem vette észre őket senki. Pedig ott mászkáltak az utcákon, tereken, elvegyültek a járókelők között, még a járművekre is felszálltak, ám jelenlétük mégsem keltett feltűnést.
Ezt az érthetetlen tényt decemberi tárgyalásán Felfújt Bertalan az Országos Főtestületi Hivatal főtestnöke azzal magyarázta, hogy a függönyök alkati felépítése oly mértékben hasonlít az emberéhez, hogy a különbség gyakorlatilag észrevehetetlen. Az Első Emeleti Bíróság a vádlott védekezését elfogadta, ám ennek ellenére bűnösnek találta a terhére rótt hivatalból elkövetett semmittevés és gondos veszélyeztetés vádjában, ezért halmazati büntetésként újabb három évre a Hivatal főtestnöki teendőinek ellátására kötelezte. Az ítéletet két évre felfüggesztették a bíróság hirdetőtáblájára.
Felfújt Bertalan függönyökkel kapcsolatos vallomása megosztotta az ország lakosságát. Többen azt állították, hogy a függönyök mindenben az emberekhez hasonlóak, azzal az elhanyagolható különbséggel, hogy nincsenek végtagjaik, fejük és más elálló testrészük. Mások szerint a főtestnök hazudik, és a függönyök valójában Felfújt Bertalan feketeruhás gárdistái, akik az éj leple alatt az iskolákba belopózva leöntik a számítógépeket kakaóval.
Fergeteg Ferke, a Röppenő Riporter a témát meglovagolva szélsebesen bejárta az országot, hogy tényfeltáró riportjaival az érdeklődők elé tárja a meztelen igazságot.
- A függönyök, mint a rosseb - állította Benke Jóska illatosbereki dűlőtulajdonos, aki a néhány hét alatt létrejött Függönyügyi És Népképviseleti Központ (közismert nevén a FÜGÉNK) vezetőjeként a téma egyik legnagyobb szakértőjének számított. - Olyan hogyishívjákok, amint ahogy gyünnek, de mink először észre se vettük. Egyszer csak ottan voltak, merhogy kebeleztek. Mán akik látták őket. Csak mi még élünk. De ez se sokáig!
Mások is hasonló tapasztalatokról számoltak be.
- Amikor a függönyök megjelentek az országban, még nem tudtuk, hogy sokat szenvedett hazánkra mily borzalmas veszély leskel - elemezte a helyzetet Körbezár János, a Függöny- és Tyúkszemirtó Központ (röviden FÜTYIK) elnöke. - Ezek a sorsrontó teremtmények úgy járnak-kelnek vértől ázott szent földünk talaján, mintha öröktől fogva nemzettestünk részei lennének. Most sírva gyászolja áldozatait a hon, midőn az elhunytak hozzátartozói joggal teszik fel a keserű kérdést, vajh mit tettek az ország vezetői a tragédia megelőzésére! Mert kérem tisztelettel, mit tettek? A választ tudjuk: semmit! Eltagadhatatlan, hogy a függönyök azért szivároghattak be közénk ily alantas módon, mert a hatóságok semmit se cselekedtek a probléma megoldásának tárgyában! Ez a tragédia ismét bebizonyította, hogy a Főtestületi Hivatal alkalmatlan az ország vezetésére!
A függönyökkel való találkozásnak szerencsére túlélői is voltak.
- Nekem jó barátom az egyik - mesélte büszkén Mikatink Iringó pusztazombori háziasszony. - Amikor erre járt, megkínáltam tojásrántottával, és ő köszönettel elfogadta. Azóta minden reggel együtt étkezünk.
A Röppenő Riportert néhány nap múlva sajnálatos tény zavarta meg további riportjainak elkészítésében. A hírek szerint egy kedd reggelen lakásának étkezőkonyhájában őt is felfalta egy virágos mintájú függöny. A Sokk Televízió saját halottjaként emlékezett meg Fergeteg Ferkéről a másnap reggeli ÁB (Ártatlan Bárányok) című műsorában.
Az élet azonban ment tovább.
Nagy érdeklődést keltett Dr. Aliglom Hörgő professzor előadása, aki a Bull Vár Tv "Legyél te is akadémikus" című adásában ismertette kutatásainak legfrissebb eredményeit.
- A függönyök úgy siklanak a földön, mintha csak légpárna lenne alattuk - hörögte. - Vizsgálataink megállapították, hogy az emberi szem számára ez a helyváltoztatási mód gyakorlatilag követhetetlen. Végül is ezzel magyarázzuk, hogy közel hatvan napig nem vettük észre őket.
- Minek köszönhetjük mégis, hogy felfedezésre kerültek? - tette fel a kérdést a vörös hajú fiatal riporternő, Pramacski Bolgárka.
A professzor arcán légszomjtól gyötört mosoly terült szét.
- Természetesen az, hogy magyarázatot kerestünk az emberek sorozatos eltűnésére! Hiszen nem értettük az okát. A krónikák beszámolói szerint férfiak és nők tucatjainak veszett nyoma, és minderre semmilyen ésszerű magyarázatot nem találtunk.
- Hogy vették végül észre a függönyöket?
- Hiszen láthatók! Itt járnak - jobban mondva siklanak - közöttünk, csak éppen nem figyeltünk fel rájuk. Mert senkit sem érdekelt, hogy itt vannak!
Az emberek eközben rettegve ücsörögtek otthonaikban. Ám hamarosan kénytelenek voltak rádöbbenni, hogy ez sem menti meg őket a bekebelezéstől. A függönyök ugyanis valahogy a zárt ajtókon keresztül is bejutottak a lakásokba, és felfalták az ott lakókat.
Senki sem értette a függönyök viselkedését. Egyes esetekben minden ellenséges szándék nélkül, kimondottan békés egykedvűséggel közlekedtek az utcákon, tereken. Máskor viszont minden látható ok és előzmény nélkül rontottak rá a járókelőkre. Általában hátulról, de volt úgy, hogy szemtől-szemben támadtak. Függönygurigára emlékeztető testükről függönyanyagukat letekerve körbecsomagolták, majd felemésztették áldozataikat.
Senki sem érezhette magát biztonságban.
A katolikus egyház felhívta a hívők figyelmét az imádság és a gyónás fontosságára. A nagy igényre való tekintettel bevezették az utolsó előtti kenet intézményét, mivel nem lehetett tudni, melyik hívő válik tragikus hirtelenséggel a függönyök martalékává.
Néhány felekezet és hitközség, így a Biometrikus Egyház, az Otthonülő Hívek, és az Egybegyűjtött Adományok Hite közös közleményben ismertette álláspontját, miszerint a függönyök megjelenése az apokalipszis estéjének előhírnöke. Itt az ideje, hogy az emberiség végre megbűnhődjék az évezredek alatt elkövetett bűneiért! A világvége eljött! - hirdették egy hétig, majd az Örök Világosság Elnyeréséért beszedett adományokat összegyűjtve repülőre ültek, és elutaztak Mauritius szigetére.
A lassan állandósulni látszó helyzethez alkalmazkodva júniusban Esserosz Paszkál elnökletével megalakult a Függönyök Baráti Társasága, amely a Csaknem Békés Együttélés jegyében a függönyök élethez való jogát hirdette.
- Nem vitathatjuk el az élet jussát Isten más teremtményeitől! - jelentette ki ájtatos hangon Esserosz Paszkál. - Látni kell, hogy a függönyök esetében nem öncélú gyilkolásról, hanem pusztán egyszerű táplálkozásról, vagyis valójában magáról a létfenntartásról van szó. Ehhez pedig minden élőlénynek joga van! Nem vitathatjuk el tőlük ezt az igényt!
A Baráti Társaság mindössze hat napig működött. Esserosz Paszkál ugyanis nem jelent meg a Társaság következő ülésén, és elterjedt a hír, hogy maga az elnök is egy függöny áldozata lett.
Augusztusban a Főtestületi Hivatal döntő lépésre szánta el magát. Felfújt Bertalan összehívta az Országos Képviselői Gyülekezetet abból a célból, hogy felhatalmazást adjon a Hadseregnek az ellenséggel való leszámolásra. Az ülés megkezdésekor azonban kiderült, hogy a hitüket vesztett képviselők többségének hiányában a Gyülekezet nem határozatképes.
Másnap a Hadsereg vezetője, Tűzerős Béla dandársátornagy kijelentette, hogy törvényi felhatalmazás nélkül is átveszi a hatalmat. Döntése mellett egyhangú nyilatkozatban álltak ki az ellenzéki pártok, amelyek már régóta követelték a Főtestületi Hivatal, legfőképpen pedig Felfújt Bertalan főtestnök távozását. Tűzerős Béla azonnal rendkívüli állapotot hirdetett ki, és parancsot adott a Főtestületi Hivatal vezetőinek letartóztatására. Többüket börtönbe záratta, néhány minisztert elrettentés céljából pedig le is fejeztetett. A Nemzeti Pityke Párt elnöke, Énaki Győző lelkes és gyújtó hangulatú beszédben éltette az intézkedést, és további lépéseket követelt. A következő napon Tűzerős Béla a Sztár Atyuska címet adományozta saját magának, és lefejeztette Énaki Győzőt is. Attól kezdve az ellenzéki pártok vezetői sem szólaltak meg többé.
A függönyöket azonban a katonaság sem tudta megállítani. A golyók ártalmatlanul siklottak át a függönyök testén, s nem tett kárt bennük a gránátok tüze sem. Egy hét múlva, amikor egy függöny felfalta Sztár Atyuskát, a hadsereg nekibuzdulásának vége lett. Ezt követően senki sem vállalta többé a hadjárat vezetését. Végül a katonák visszatértek a kaszárnyákba, letették fegyvereiket, és passzív várakozásba menekültek.
Az ország lakossága azonban nem ült tétlenül.
Az illatszergyárak új készítményeket hoztak forgalomba, amelyeket azzal reklámoztak, hogy illatuk a frissesség érzetét keltve tartja távol a függönyöket a használójuktól.
A gyógyszergyárak kikísérletezték az antifüggönyin szérumot.
A ruhatervezők eredeti függönytaszító kollekciókat dobtak a piacra.
A Coca Cola elárasztotta az országot Zero Curtain márkanevű cukor- és függönymentes üdítőitalával.
A Microsoft mindenki számára hozzáférhetővé tette Windows Veil függönyirtó operációs rendszerét.
A kultúrát se hagyta érintetlenül a téma.
Rowling megírta varázsvilág-sorozatának nyolcadik kötetét, Harry Potter és a hatalom függönye címmel, amelyben Voldemort egy fekete sötétítőfüggöny képében éled újjá.
A Nemzeti Holahelyem Színház bemutatta Merengő Árnos Nekünkjóvagy-díjas író Függönyként lógok a szeren című szatirikus darabját.
Csücsi, az újonnan felfedezett popdíva sikert sikerre halmozott a Nyögök, ha jönnek a függönyök című dalával.
Kiszel Tünde Donatellácska függönyben naptárral lepte meg rajongóit.
A függönyöket azonban ez sem zavarta. Változatlan egykedvűséggel irtották az embereket tovább.
Ellentmondásos viselkedésük rendszerére egy buckahalmi kisiskolás, Etyke Pali derített fényt. Focirajongó lévén először arra a furcsa tényre figyelt fel, hogy a függönyök sosem támadják meg a futballpályán lévő embereket. Sem a játékosokat, sem a nézőket. Ott állnak ugyan az emberek között, de senkit sem bántanak. Később arra is rájött, hogy ezeken a napokon a hírek sem számolnak be halálos támadásokról.
Ilyenkor a függönyök csaknem mind eltűntek a kis falu utcáiról, és a focipályára özönlöttek, hogy békés nézőként figyeljék a mérkőzéseket.
Etyke Pali felfedezésével a falu lakóin kívül eleinte senki sem foglalkozott. Hónapok teltek el, mire az egyik bulvárlap megneszelte, hogy Buckahalmon nem támadják meg az embereket a függönyök. A másnapi számban színes riport számolt be a buckahalmi csodáról, arról azonban már nem tett említést, hogy a falu a nonstop focimeccseknek köszönheti érintetlenségét.
A hírre emberek százai, majd ezrei özönlöttek Buckahalomra. Néhány nap alatt utazási irodák sokasága nőtt ki a földből, amelyek mind az eldugott kis faluba invitálták az utazókat. Hamarosan erős vas-, majd betonkerítéssel kellett körbevenni a települést, hogy a biztonságra vágyó hatalmas tömegeket távol tartsák. A bejáratnál óriási székely kaput állítottak fel "Buckaland" felirattal, és csak méregdrága belépők megváltásával lehetett túljutni az állig felfegyverzett őrökön. A függönyöktől rettegő látogatók azonban zárórakor sem voltak hajlandók elhagyni a biztonságot jelentő falut. Elkeseredett dulakodások és verekedések alakultak ki, amelyek hamarosan mindennapossá váltak. Végül a hadsereg segítségét kellett kérni a rend fenntartására.
Látóképi Fergel volt az első idegen, aki rájött a buckahalmi titokra. Egy kisebb vagyont költött arra, hogy napokon keresztül élvezhesse Buckaland belső menedékét. A hosszú, unalmas várakozás során feltűnt neki a szokatlan, soha véget nem érő focimérkőzés, és egyszer csak világosság gyúlt a fejében.
Szűk hazájába visszasietve késedelem nélkül hozzálátott a helyi végtelenített futballmeccsek megszervezéséhez. Ebben elsősorban barátja, Pöckös Bálint polgármester segítségére számított, aki mindig is vágyott arra, hogy városát kiemelje a középszerűség porából. Ezt a célját azonban ezúttal sem sikerült elérnie, mert politikai ellenfeleinek feljelentésére az államrendőrség egy hét múlva letartóztatta. Azzal vádolták meg, hogy a haza védelmére alkalmas ismereteket rejtett el és értékesített más országok titkosszolgálata részére. Pöckös Bálintot a Rögtön Nem, De Már Másnap Ítélő Bíróság bizonyítékok híján is bűnösnek találta, és azonnali függöny általi halálra ítélte. Az ítéletet a térre kiűzött polgármesteren egy éppen arra járó függöny hajtotta végre.
A titok kipattanásának azonban nem lehetett gátat vetni.
Néhány nappal később már az egész ország tudott a függönyök elleni védekezés új módszeréről. Önkéntes focicsapatok alakultak minden településen, amelyek éjjel-nappal rúgták a bőrt.
Felfújt Bertalan - aki Sztár Atyuska halála után visszatért főtestnöki posztjára - haladéktalanul hozzákezdett a Hadi Focialakulati Szolgálat (későbbi népszerű nevén a HAFASZ) megalakításához. A fiatalok részére kötelező hadifociszolgálatot írt elő, s hamarosan ifjak ezrei vonultak be a kényszerű sportszolgálat letöltésére.
Az intézkedéseknek köszönhetően röpke néhány nap alatt megszűntek a függönyök támadásai. A különböző bajnokságok és kupák mérkőzései annyira lekötötték a figyelmüket, hogy még a táplálkozásról is megfeledkeztek. Egy hét sem telt el a HAFASZ megalakulása óta, amikor az egyik találkozó második félidejében az egyikük váratlanul eldőlt, és nem mozdult többé.
Így végezte a többi függöny is. Egyre kevesebben és kevesebben lettek, s december elejére számuk már drámai módon megfogyatkozott. Végül fel kellett oszlatni a HAFASZ egységeit, mert az életben maradt néhány függönyt a helyi csapatok mérkőzéseivel is távol lehetett tartani a lakosságtól.
Csak néhány napra volt szükség, és Mentsük Meg A Függönyöket! néven máris civil kezdeményezés alakult a még életben maradt egyedek menhelyen történő elhelyezéséért. A Főtestületi Hivatal hajlott volna a szükséges terület és eszközök biztosítására, de hamarosan kiderült, hogy a függönyök táplálkozását - mivel kizárólag emberi szöveteken éltek - a legnagyobb jóindulattal sem tudják megoldani.
A polgárok, akik egy ideje már teljes biztonságban érezték magukat, egyre növekvő részvéttel viseltettek a függönyök iránt. Petíciók sokaságában követelték a Főtestülettől a függönyrezervátum létrehozását, a Hivatal azonban nem volt hajlandó foglalkozni többé a kérdéssel.
A hangulat egyre felfokozottabbá vált. Körbezár János - aki Énaki Győző halála után az ellenzék vezére lett - harcias beszédekkel szította a tüzet Felfújt Bertalan ellen, felelősségének és alkalmatlanságának szüntelen bizonygatásával.
Amikor december 15-én elpusztult az utolsó függöny is, a végletekig felajzott nép megostromolta a Főtestületi Hivatal épületét, és behatolt a helyiségeibe. Felfújt Bertalan és a Hivatal emberei a tetőteraszra menekültek. Szerencséjükre az őrjöngő tömeg megállapodott a büfénél, ahol előbb összetörték a berendezést, majd elfogyasztották a szendvicseket és az összes fellelhető alkoholt. A Coca Cola Zero Curtain-nek már nem volt akkora keletje. A kellemesen duhaj hangulatban elköltött vacsora után a tüntetők néhány széket felgyújtva békésen távoztak.
Felfújt Bertalan azonban nem kerülhette el a felelősségre vonást.
Benke Jóska illatosbereki dűlőtulajdonos a FÜGÉNK (új nevén a Független Élet Nemzeti Központja) képviseletében büszkén hordozta körbe az országban az általa szerkesztett iratot, amely alapján a főtestnököt végül vád alá helyezték.
A bírósági ítélet, amely a vádlottat bűnösnek találta és újabb három évre visszahelyezte hivatalába, már nem keltett feltűnést.
A függönyök pusztulásával az élet visszatért korábbi kerékvágásába. Úgy tűnt, hogy a történtek ellenére nem változott meg semmi.
Egészen újév napjáig, amikor feltűntek az országban a szőnyegek.