Az elvarázsolt város

- meseregény -
Színes illusztráció: Kalmár István
Ciceró Kiadó, 2005.

Az elvarázsolt város a Micsoda város! című kötet folytatása, amely önmagában is élvezhető. A meseregényben egy különleges város, Mesélnek lakóit láthatjuk viszont: Talabért, Kardoszjánoszt, Lustapusta Zörömbörömöt, Halljakendet és a többieket.
Kicsit suta, kicsit ügyefogyott, ám szeretnivaló hőseink különleges varázslat áldozataivá válnak, akiknek megmenekülése érdekében a mesék világának sok-sok szereplője a bajbajutottak segítségére siet. A boszorkányok, varázslók, tündérek mellett olyan különleges figurák is részt vesznek a gaz Hakinyiti Becsuki elleni küzdelemben, mint a bimbambuszok vagy a krokodilmadár.
Kalmár István illusztrációi tökéletesen harmonizálnak a mesék hangulatával; rajzainak groteszk humora és bája még élőbbé teszi az olvasó vizuális fantáziáját amúgy is megmozgató szöveget. (Cicero Kiadó)
Borzasztó veszedelem...

- részlet a könyvből -

Kardoszjánosz a Legfőbb Hivatal előterében ácsorgott, és a hirdetményeket böngészte. Merengését egy különös férfi érkezése szakította félbe. Hosszú fekete lebernyeget viselt, ami szinte teljesen eltakarta a testét. Nem is látszott ki belőle más, csak egy hatalmas könyv, amelyet az idegen a hóna alatt cipelt.
- Derűs, szép napot kívánok! - köszöntötte a hirdetőtábla előtt álló Kardoszjánoszt illedelmesen.
- Jó napot - dadogta Kardoszjánosz, és megbűvölten meredt a férfi kezére, amely az óriási könyvet tartotta. Nem is kéz volt az, hanem inkább egy bábu. Kis szoknyácska ölelte körül a testét, amelyből két apró ujj és egy nevető, vidám fej nőtt ki.
- A város főhivatalnokát keresem - szólt az idegen.
- Igen... nos...
- Jó napot, jó napot! - csörtetett elő ekkor az egyik szobából egy főhivatalnok kinézetű egyén, és barátságosan hátba veregette az idegent. - Hallom engem keres. Halljakend vagyok, nagytiszteletű szolgálatára.
- Nagyszerű! - élénkült fel az idegen. - Az én nevem: Hakinyiti Becsuki.
- Örvendek - bólogatott Halljakend. - Igazán örvendek. Nos, miben segíthetek? Mert azért állunk itt a város eme kis őrhelyén, hogy segítő kezet nyújtsunk minden bajba jutottnak, aki felkeres. Elkóborolt a macska? Elromlott a kilincs? Egyéb nem várt események rémsége bomlasztja idegeit? Nos, itt vagyunk mi! Mert ránk mindig számíthat a bajba jutott polgár, biztosíthatom! Szóval, életének melyik virágát fenyegeti a hideg tél lelketlen fuvallata?
- Khm - köszörülte a torkát Hakinyiti Becsuki, aki nem számított ilyen kimerítő ismertetésre a város bajainak orvosolása terén -, nos én azért jöttem, hogy feltárjak Ön előtt egy veszélyt, ami a várost fenyegeti.    tovább...